رد کردن لینک ها

آشنایی با کارکرد انژکتور در دیزل ژنراتور

در راستای آشنایی با قسمت های مختلف دیزل ژنراتور سعی شده تا در این سایت انواع و اقسام قسمت های دیزل ژنراتور تشریح گردد تا درک دقیقی از نحوه کار این دستگاه کاربردی حاصل شود. در ویدئوی آموزشی ذیل سعی شده است تا کارکرد انژکتور در دیزل ژنراتور به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد لذا پیشنهاد می شود این ویدئوی پربازدید را حتما مشاهده و از آن بهره برداری نمایید.

https://www.aparat.com/v/9VL7a

به گفتگو بپیوندید