رد کردن لینک ها

اهمیت کیفیت سوخت در دیزل ژنراتورها

افت کیفیت سوخت دیزل ژنراتورها و کاهش بازدهی آنها با افزایش زمان نگهداری امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است که می تواند به مرور زمان باعث کاهش بازدهی دستگاه و آسیب به قسمت های مختلف شده و هزینه های نگهداری و تعمیرات را بالا ببرد. پس از بحث خرید دیزل ژنراتور یا اجاره دیزل ژنراتور این یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه شود.

سوخت دیزل ژنراتور, سیال پیچیده ایست که ویژگی های ذاتی آن در هر محموله تولیدی بستگی به پارامترهای مختلفی دارد.
همچنین زوال سوخت دیزل بسته به پارامترهایی مثل دمای نگهداری، مقدار آب موجود، میزان آلودگی میکروبی یا فشار و دما در مجاورت سیستم تزریق تشدید خواهد شد.
البته این موارد عمدتا دلایل ثانویه موثر بر زمان بهینه بکارگیری از سوخت های دیزل ژنراتور هستند که توسط کاربر قابل کنترل می باشند اما مواردی وجود دارند که می بایست در همان ابتدای دریافت سوخت مد نظر قرار گیرند و برای اینکار باید سوخت از تامین کنندگان معتبر و همراه با گواهینامه های تست قابل استناد خریداری گردد‌.
شرایط نگهداری اولیه در تانک ها، میزان مواد افزودنی در سوخت و مقدار مجاز اکسید و آلودگی در فیلتراسیون و ترمودینامیک احتراق تاثیر بسزایی دارند که می بایست حتما مد نظر قرار گیرند.
در این قسمت لازم است عنوان شود که تقریبا تمامی تولید کنندگان دیزل ژنراتور در سراسر دنیا بر تست سوخت دیزل قبل از بکارگیری آن اتفاق نظر داشته و برای داشتن دستگاهی با عمر مناسب و کارکرد بهینه این موضوع را شدیدا پیشنهاد می کنند. بنابر این طبق توصیه یاد شده حتما کاربران پس از خرید یا اجاره باید برنامه مدونی برای تست سوخت دیزل ژنراتور خود داشته باشند و دقت کنند یک سوخت تمیز در تانکی با سایز مناسب تضمینی بر بکارگیری با کیفیت سوخت در زمان بهینه استفاده خواهد بود‌.
در میان تولید کنندگان به شدت بر روی این مسئله توافق وجود دارد که بخش قابل توجهی از خرابی های سیستم احتراق این دستگاهها مستقیما مربوط به کثیف بودن سوخت است که علاوه بر خرابی دستگاه موجب افزایش گازهای گلخانه ای خروجی از آن می شود.
لازم است توجه شود که گرمای ناشی از تابش آفتاب به محفظه سوخت موجب شکست ساختاری و افت کیفیت آن شده و آب و آلودگی موجود در آن می توانند منجر به ایجاد زوال میکروبی یا قارچی سوخت گردند. علاوه بر این مهم است که در مخزن مقدار معقولی سوخت ذخیره شود تا در زمان مناسب و قبل از افت فاحش کیفیت به اتمام برسد‌. اغلب سازندگان دیزل ژنراتور بر این مسئله توافق دارند که زمان نگهداری سوخت دیزل نباید بیش از ۶ الی ۹ ماه باشد.
یکی از تست های استاندارد بین المللی در خصوص تست این سوخت ها استاندارد ASTM D975 است که در آن رویه سنجش پارامترهای گوناگون ذکر شده لیکن مقدار مجاز آنها بسته به سازنده دستگاه متغیر خواهد بود که چه کیفیتی از سوخت را توصیه نموده است.
در این استاندارد روش های اندازه گیری آب درون سوخت، گرانروی، میکرو ارگانیسم ها، گوگرد موجود و نهایتا ارزیابی تمیزی مورد بحث قرار گرفته است.
چنانکه در این استاندارد دیده می شود بحث آب موجود و آلودگی بسیار مورد توجه قرار گرفته است چرا که این موارد باعث زوال و رشد میکروگانیسم ها در سوخت خواهد شد بنابر این فیلتراسیون با کیفیت آلودگی و آب نباید فراموش شود و سعی گردد از ابزار فیلتراسیون مناسب استفاده شود.

مرجع: www.asne.com

به گفتگو بپیوندید