رد کردن لینک ها

ایجاد رسوب در موتور دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور می‌تواند بر اثر مواردی همچون شکلگیری رسوبات داخلی دچار آسیب دیدگی شود که عمدتا رسوبات داخلی و تجمع کربن به این علت رخ می دهد که موتور در سیکلهای طولانی با بار کم مورد استفاده قرار گرفته‌ باشد. راه‌اندازی یک موتور با بار کم سبب ایجاد فشارهای محوری کوچک شده و در نتیجه رینگ پیستون به صورت ضعیفی بسته می‌شود. نهایتا نیز فشار سیلندری کم، سبب احتراق ضعیف و فشار کوچک حاصل از احتراق کم می‌شود.

این احتراق ناقص سبب شکل‌گیری دوده و پسماند نسوخته می‌شود که مسیر رینگ‌های پیستون را بسته و سبب کاهش شدید در کارایی شده و فشار اندک اولیه را تشدید می‌کند. رسوب‌ها زمانی ایجاد می‌شوند که گازهای گرم احتراقی به صورت ضعیفی وزیده و رینگ پیستون را مسدود می‌کنند. کربن سخت از احتراق ضعیف شکل می‌گیرد و بسیار خراشنده و ساینده است بنابراین سبب افزایش مصرف سوخت و ایجاد و خروج دود آبی از اگزوز می شود و سپس سوخت محترق نشده از عقب رینگ پیستون نشت کرده و باعث می‌شود که تزریق‌کننده‌ها به وسیلهٔ دوده مسدود شوند و باعث تشدید وضعیت نامطلوب در احتراق و ایجاد دودهای سیاه رنگ می‌شود.

در واقع در این قسمت بحث چرخه تنزل پیش خواهد آمد که چرخه تنزل به این معناست که موتور بزودی به‌طور برگشت ناپذیری آسیب می‌بیند و ممکن است هرگز شروع بکار نکند و طی زمان طولانی تری قادر نخواهد بود که به تمام توانی که بدان نیازمند است، دست یابد.

بهرحال اگر این رسوبات پیشروی کند این موضوع تا مرحله‌ای پیش خواهد رفت که رینگ‌های پیستون داخل شیارهایشان را تصرف کنند که از این وضعیت می‌توان با انتخاب دقیق مجموعه ژنراتور مطابق با دستورالعمل چاپ شده سازندگان جلوگیری کرد.

به گفتگو بپیوندید