رد کردن لینک ها

خرید دیزل ژنراتور ؛ تعویض فیلتر خنک کاری دیزل ژنراتور در هنگام نشتی

یکی از موارد مهم پس از خرید دیزل ژنراتور رفع ایرادات آن است که این موارد نیاز به آموزش کامل دارد. یکی از بهترین راههای آموزش رایگان این موارد نیز استفاده از فیلم های آموزشی مناسب است تا بتوان پس از خرید دیزل ژنراتور از پس فعالیت های تعمیراتی مورد نیاز آن نیز برآمد.

لینک زیر یکی از این موارد است که جهت تعویض فیلتر دارای نشتی دیزل ژنراتور قابل استفاده است.

https://www.aparat.com/v/t13Xo

به گفتگو بپیوندید