رد کردن لینک ها

دیزل ژنراتور ؛ ارزیابی پارامترهای اقتصادی دستگاه

یکی از ساده ترین روشهایی ارائه مشخصات عمومی در دیزل ژنراتور ها و صد البته سایر دستگاههای صنعتی اطلاع رسانی مشخصات با نمودارهای خطی است که به سادگی روند، ارقام و اعداد و کلیت موضوع در آنها مشخص شود.

به عنوان مثال نمودار زیر مصرف سوخت دیزل ژنراتور به خروجی آن را نشان می دهد. همچنانکه مشاهده می شود به توجه به شیب ثابت نمودار می توان گفت یک دیزل ژنراتور تقریبا برای تولید هر 100 کیلو وات انرژی باید 25 لیتر سوخت را در یک ساعت مصرف کند. چنانکه مشاهده می نمایید با وجود این نمودار کلیه کسانی که با دیزل ژنراتورها سر و کار دارند می توانند این اصل تقریبی را در ذهن داشته باشند و از آن استفاده نمایند. اگر چه بدیهی است دیزل ژنراتور های گوناگون با توجه به شرایط خاص خود ممکن است مشخصاتی متفاوت از این ارقام را داشته باشند اما چنانکه گفته شد این نمودار به طور تقریبی کمک می کند تا میزان مصرف دیزل ژنراتور برای یک خروجی مشخص در ذهن بماند. در واقع این مورد علاوه بر نقطه نظر فنی یک دید اقتصادی فراهم می کند و کاربر دیزل ژنراتور به طور تقریبی می داند برای یک خروجی مشخص چه میزان باید به طور حدودی برای سوخت دیزل ژنراتور هزینه کند.

همچنین وقتی به نمودار دوم نگاهی می اندازیم متوجه می شویم عموم دیزل ژنراتور ها تا خروی 200 کیلو وات را با بازدهی خوبی فراهم می کنند اما در مقادیر بالاتر این بازدهی و رشد کارایی دیزل ژنراتور با شیب کمتری افزایش خواهد یافت. بنابراین این مورد به عنوان یک پارامتر اقتصادی کمک خواهد کرد تا کاربران به هنگام انتخاب دیزل ژنراتور مورد نیاز خود بحث بازدهی آنها را به هنگام فراهم سازی خروجی مورد نیاز مد نظر قرار دهند تا حتی الامکان در هزینه ها صرفه جویی شود.

در لینک های زیر برخی از مقالات قبلی سایت که در آنه به مباحث اقتصادی کاربری دیزل ژنراتور ها پرداخته شده است جهت مراجعه ارائه شده است که پیشنهاد می کنیم آنها را از دست ندهید.

به گفتگو بپیوندید