رد کردن لینک ها

دیزل ژنراتور ؛ خوردگی در دیزل ژنراتور ها

تصاویر زیر یکی از مشکلات عمومی دیزل ژنراتور ها یعنی خوردگی خارجی را نمایش می دهد. این تصاویر به خوبی موید نیاز دیزل ژنراتور به رسیدگی های دوره ای و رنگ آمیزی هستند تا مشکلی برای بدنه خارجی دیزل ژنراتور ایجاد نشود.

تصاویر بعدی نیز نشان می دهد عدم استفاده بلند مدت و خوردگی شدید بخش های حیاتی چگونه منجر به از کار افتادگی دیزل ژنراتور می گردد.

در نهایت ایجاد رسوب در قسمت های مختلف دیزل ژنراتور ها در تصاویر زیر مشخص است که عمدتا منجر به از کار افتادگی دستگاه می گردد.

به گفتگو بپیوندید