رد کردن لینک ها

دیزل ژنراتور ؛ منبع انرژی قابل اطمینان در پروژه های سال 2020

در سالهای گذشته دیزل ژنراتور ها منبع قابل اعتماد تامین انرژی برای اجرای پروژه ها و برق اضطراری تاسیسات گوناگون بوده اند. اما چه چیز دیزل ژنراتور ها را با گذشت این سالها از سایر منابع متمایز می کند؟!

هرچند امروزه با پیشرفت تکنولوژی منابع جدیدی برای تامین انرژی ساخته شده اند اما کماکان قیمت این منابع و نیز سوخت آنها از بیشترین اهمیت در اینباره برخوردار است و به نظر می رسد در سالهای پیش رو دیزل ژنراتور کماکان گزینه اصلی پیش رو علی الخصوص در کشور ما باشد. قابلیت تولید دیزل ژنراتور با توان پایین و بالا یکی از دلایل این موضوع است. در واقع تنوع میزانیست انرژی تولیدی توسط دیزل ژنراتور عمده ترین دلیل این موضوع است. مورد عمده بعدی می تواند عدم نیاز به زیرساخت خاص برای استفاده از دیزل ژنراتور باشد. دیزل ژنراتور ها انواع متحرک و نصب شده دائم دارند بنابراین براحتی در شرایط مختلف قابل کاربرد هستند.

نصب دیزل ژنراتور

وجود پروژه های ساخت و ساز اعم از راه و ساختمان، ریل گذاری ها، صنایع مختلف و … همگی چشم انداز روشنی برای استفاده از دیزل ژنراتور ها ترسیم می کنند. چشم اندازی که هنوز باعث می شود مجموعه های جدیدی با اشتیاق به سمت تولید دیزل ژنراتور کشیده شوند. همین مورد است که باعث می شود تمام پیش بینی ها در تمام دنیا به توسعه صنعت دیزل ژنراتور رای داده و آنرا در زمره اولویت های تامین انرژی دنیا قرار دهند.

به گفتگو بپیوندید