رد کردن لینک ها

خرید دیزل ژنراتور ؛ ویژگی های گاز خروجی از اگزوز دیزل ژنراتور

پس از خرید دیزل ژنراتور زمان اضطراری برای آشنایی با مواردی است که شابد قبل از خرید دیزل ژنراتور از آنها غافل بوده ایم. یکی از این موارد بحث گازهای خروجی از دیزل ژنراتور است که در ابتدای کار شاید خیلی مد نظر قرار نگیرد. گازهای خروجی از اگزوز محصول احتراق داخلی موتور بوده و شرایط آنها بسته به شرایط بارگزاری، خروجی الکتریکال، کیفیت سوخت و … متفاوت است. این گازها عموما حاوی بخار آب، دی اکسید کربن، نیتروژن و در مواقعی خاص اکسید گوگرد و کربن نسوخته می باشد که این نسبت ها بر اساس نسبت احتراق متفاوت است.
حتی دمای این گازها نیز بسته به شرایط متفاوت است. بدیهی است بیشترین بازگزاری منجر به بالا رفتن دمای گاز خروجی خواهد شد به طوریکه در صد در صد بارگزاری دمای گاز خروجی به 500 تا 700 درجه سانتی گراد می رسد. همچنین در کمترین مقدار بارگزاری دما به 200 الی 300 درجه می رسد.

احتمال ایجاد حوادث زمانی که نشتی وجود دارد بسیار بالاست و تعداد قابل توجهی انفجار در این شرایط گزارش شده است. البته روش های متعددی وجود دارد تا از این مورد به عنوان ریشه انفجار جلوگیری گردد. برای بالا بردن ایمنی در این خصوص می بایست از ورود گاز و انواع مایعات به داخل اگزوز جلوگیری گردد.

طبق مواردی که در قسمت فوق عنوان گردید پس از خرید دیزل ژنراتور موارد متعددی وجود دارد که باید به آنها دقت گردد تا از آسیب جلوگیری شود.

به گفتگو بپیوندید