رد کردن لینک ها

خرید دیزل ژنراتور

لازم است برای خرید دستگاه مناسب برای استفاده متعارف ابتدا میزان مصرف مورد نیاز محاسبه و منظور گردد. برای تحقق این امر لازم است رجوع به جدول زیر شود و مقدار برق مصرفی خود را محاسبه کنید لازم است توجه داشته باشید که دیزل ژنراتوری که خریداری می‌شود در هنگام استفاده فول بار نباشد.

آمپر سه فاز

= 1.8 × کیلووات مکانیکی

آمپر سه فاز

= 1.44 × کاوا

کیلووات

= 0.8 × کاوا
آمپر تکفاز = 4.8 × کیلووات الکتریکی
اسب بخار = 1.36 × کیلووات الکتریکی

جهت مشاوره رایگان برای خرید موتور برق می‌توانید با شماره 09121978594 تماس بگیرید.